Hotline : 0989 654 972

Danh mục dự án

Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến

MR. SUPPORT

0988137682

Hỗ trợ trực tuyến

MS. SUPPORT

0973492286

CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình được khởi công xây dựng ngày 5/3/1971 với 4 tổ máy công suất 100 MW, tháng 5/1972 việc xây dựng nhà máy phải ngừng do Mỹ ném bom trực tiếp vào khu vực núi Cánh Diều, nơi xây dựng nhà máy. Năm 1974, Nhiệt điện Ninh Bình chính thức hòa nhập vào mạng lưới điện lực Việt Nam và trở thành một trong 3 nguồn điện chủ yếu của lưới điện miền Bắc.

Ngày 30/03/2005, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ra quyết định số 13/2005/QĐ-BCN-TCCB chuyển Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình thành Công ty Nhiệt điện Ninh Bình, là đơn vị thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam. Ngày 29/12/2006, Bộ Công nghiệp đã có Quyết định số 3954/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án CPH và chuyển Công ty Nhiệt điện Ninh Bình thành Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

Ngày 01/01/2008 Công ty Nhiệt điện Ninh Bình chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo Giấy chứng nhân Đăng ký kinh doanh số 0903000161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp.

Qua hơn 40 năm hoạt động, các hệ thống thiết bị, máy móc nhà máy nhiệt điện Ninh Bình cần được cải tạo, thay mới để đảm bảo mục tiêu phát điện, đảm bảo an ninh năng lượng.

ITECO là đối tác tin cậy được lựa chọn tham gia vào quá trình nâng cấp, cải tạo thay mới của Công ty nhiệt điện Ninh Bình. Cụ thể chúng tôi đã tham gia vào chuỗi dự án cải tạo hệ bình gia nhiệt cao áp ( cung cấp thay mới toàn bộ các bình gia nhiệt cao áp chất lượng cao), thay mới các thiết bị sữa chữa điện, và nhiều dự án thành phần khác từ các năm 2012, 2013 đến nay.